נספח ב: הכנה לבחינת הבגרות - הצעד החמישי

נספח ב : הכנה לבחינת הבגרות - הצעד החמישי ב . תנו שלוש דוגמאות לתביעות מוסריות להימנע מלהזיק לזולת , ושלוש דוגמאות לתביעה שלא להרע עם החלש . " . 2 אפשר להוכיח שגם בישראל , במשך כל התקופה שלפני חרבן הבית הראשון , מקורות המשפט הרשמי היו החוקים החילוניים של השלטונות והנוהג המקובל , ואילו חוקי התורה היו נחשבים כדרישות דתיות ומוסריות הפונות אל המצפון הכללי והאישי 1 " [ ... ] מ"ד קסוטו , פירוש על ספר שמות , עמי ( 181 א . הסבירו את טענתו של קסוטו . ב . בססו את טענתו על ירמיה לד ; 22-8 , שמות כא . 11-2 , . 3 בספר ההלכה "משנה תורה , " הרמב " ם מסכם את דברי חז"ל אודות מצוות הצדקה ומונה שמונה דרגות בתחום זה . " שמונה מעלות יש בצדקה , זו למעלה מזו : מעלה גדולה שאין למעלה ממנה--זה המחזיק בידי ישראל שמך , ונותן לו מתנה או הלוואה , או עושה עימו שותפות , או ממציא לו מלאכה , כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לברייות ולא ישאול ; ועל זה נאמר "והחזקת בו , גר ותושב וחי עימך" HI כה , ליה , { כלומר החזק בו שלא ייפול ויצטרך . פחות מזה- -הנותן צדקה לעניים , ולא ידע למי נתן , ולא ידע העני ממי לקח , שהרי זו מצוה לשמה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית