?מצבת מישע - מצבת אבן שחורה שהתגלתה על ידי בדואים ב?1 868-? בריבון שבמואב.לאחר שסוחרי עתיקות וארכאולוגים החלו לגלות עניין במצבה,סברו הבדואים שגילו אותה כי היא מעוררת עניין מאחר שהיא מלאה זהב,והם ניפצו אותה במםרה לגלות את הזהב.לאחר מכן נמכרו שברי המצבה לארכאולוג צרפתי (בשם קלרמון גאנו?,(?והוא פענח את הכתוב על גביה.כיום מוצגת המצבה במוזאון הלובר שבפריז. על מישע מלך מואב ראו בנספח המושגים שבסוף הספר