פרט מצויר על פי קטע מתבליטי לכיש (ראו עסי ?.(126? (איור: יהודית דקל) התבליט מעטר את קירותיו של אחד מחדרי הארמון,והוא מתאר במפורט את כיבוש העיר לכיש ביהודה.בקטט זה נראה הסחנה האשורי שהוקם בזמן המצור.המהנה מוקף בגדר ובה עמדות שמירה.בחלק השמאלי העליון מוצבת מרכבת מלחמה מפוארת,אולי של המלך.ליד המרכבה מתקן לקטורת,ולידו ניצב הכוהן.בשאר חלקי הסחנה נראים ביתני סגורים שמתבצעות בהם מלאכות יומיומית כמו בישול בין הביתנים רובצות בהמות.ברקע - צמחייה אופיינית לארץ ישראל