פרט מצויר על פי תבליטי לכיש (ראו עמ־ ?1 26?־?.(? ציור: יהודית דקל. התבליט מתאר מטפחה יהודית הגולה מן העיר לניט הכבוטה בקדמת התמונה - נטים הנוטאות טקים וכלים; מאחור - אם ובנה יוטבות על גבי עגלה רת1מה?tc ui<? במרכז - ודיל אטור 1 ובידו חרב והוא מזרז את הפליטים 4