איור מתוך העתק של ספר מן הסאה ה?- 16-? היסטוריה בתמונות של האינדיאנים המקסיקנים ?.("Lienzo de Tlaxcala")?האיור מתאר מנהיג אינדיאני מקבל מידי כומר נוצרי את לחם הקודש בביתו של רורננדו ק1ךג1ס,מהבולטים והאכזריים שבכובש 1 אמריקה, הרוח השלווה הנסוכה על המעמד הזה,מטעה.כיבושה של יבשת אמריקה בידי בני העמים האירופיים היה אהד ממעשי הכיבושים הדורסנ"ם ביותר שאירעו בהיסטוריה.הרוב המכריע של האוכלוסייה האינדיאנית נהרג במהלכם של מסעות הכיבוש האלה. מעשי נ,הרג הוצדקו על ידי הכובשים האירופיים,בין יושאר בנימוקים דתי