כרזת גיו0 לצבא האמריקני מתקופת מלחמת העולם הראשונה ?,( 1918-1914)?הקוראת: ?אני רוצה אותך לצבא ארה"ב?."? (עיצב: גייימכי מונגוגומר 1 פלג)