מרכבת המלחמה יצרה יתרון ניכר בשדה הקרב.נראה כי במשך שנים רבות היו צבאות ישראל נחותים בתחום nr בהשוואה לצבאות של עמי האזור,ומשום כך הם העדיפו להילחם באזורים הרריים,שם לא היה יתרון לשימוט במרכבות. בתקופת המלוכה היו כנראה בידי צבאות ישראל ויהודה מרכבות מלחמה גם במקרא וגם במקורות חיצוניים מוזכרות מרכבות במלחמות אחאב בתמונה: המלך המצרי תות אנח אמ1ן ?1 370)? בערך עד ?1 352? לפנה"ס?,(? נוהג במרכבתו בשעת קרב (פרט מתוך ציור על גבי תיבת ע?4 (>'?