רו"ל 1 מילואים בתדריך עט מפקדם לפני מלחמת טשת הימים,יוני 1967