1 ?"?VJ mi'DV?גיק המונ1ט?.''? תחריט של תיאור דמיוני המראה את "גיק המרטש?,"?האיש שרצח פרוצות באיסט-אנד שבלונדון בסאה ה?,19-?נתפס כשהוא אוחז בשערותיה של אחת מקורבנותיו בידו הארות, ובידו השנייה סכין.התחריט התפרסם בשנת 1889 בעיתון "חדשות משטרה סאףרות?."?המאייר עיצב אח הרוצח בדמות מרושלת,בעלת חזות ענייה ופראית,ואת אנשי החוק העוצרים אותו כאנשים בעלי לבוש מוקפד ומסודר. בכך המאייר מסייע לקוראי העיתון להתגבר על החרדה מפני הרוצח ודומיו הוא אומר כביכול לקוראי העיתון: אל תדאגו,רוצחים נתעבים כאלה הם אנשים המ