?^.?מזבח קרנות,כנראה מהמאה ה?9-? לפנה"ס,תל באר שבע (שחזור?.(? אבניו של הסזבוו שפורק נתגלו כשר?/,? משולבות בקירות מרוסנים. הבליג1ות בפינות המזבח הן קרני המזבח שבהן נאחז אדוניה כאשר רושש שהמלך ירצה לפגוע בו