אבן יד עטויה צ1ר.בתקופות הפךהיסמוריות ?n?xj CTON IWD'W? ככלי עבודה.שמה של האבן ניתן לה על שוט גודלה והתאמתה לאחיזה ביד,כפי שאפשר לראות בצילום. על פי החוק בבמדבר לה, פגיעה באדט באמצעות אבן יד מעידה על כך שהפוגע התכוון לרצוח את הנפגע בזדון: ץאם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרעד?"!? (במדבר לה?(17,?