"מלחמת גלדיאםורים?,"?סצנה מתוך סרנוו של ססנלי קובריק?",?ספרטקוס?."? טהופק ב?.1959-?את דמותו ??e;? r?i'cj? גילם בסרם הטרוקן קירק דגלם?0.?פרג1קו0 היה גלדיאסור ברוסא, ובשנת ?'73? לספירה הוא הוביל מרד עבדים ^נמשך כשנתיים,עד שדוכא. מרד העבדים זעזע את החברה הרומית. שהתבססה בסידה בבה על עבדים 0פרג1קו0 סחף עימו אלפי עבדים את בני לאומים שונים,שהצליחו לנצח ל^נות הצבא הרומי בכסה קבבות.במרוצה הדודות הפך ספרטקוס לסמל לתנועות עממיות שונות,ובמיוחד לתנועות הקומוניסםיות,בתחילת המאה ה?20-?