דף הפתיחה?m oer c?־?,"u? מתוך כתב יד?r wtcn? בדו ום צרפת בסאה ה?4-?ו .האיורים והקישוטים לכתב היד נוספו לו בסאה ה?1 5-? באיטליה "ספר המדע" הוא הספר הראיון מתוך 14 ספרי "יד החזקה" - חיבורו ההלכתי של הרמב"ם, הסכו>ה גם?en rur? תורה?."?ספרו של הרמב"ם הוא בין ספרי ההלכה היחידים טעסקו בעבדות ^