ונוורינו של הנרי-דזירה שרפנג1יה ?(1883- 1806)? לספר "אוהל הדוד תום" סאת הרייס בציר ?.iuo?בתחריט מתוארת מכירתו טל הדוד ת?0/? בשוק העבדים.הס9ר,המספר על רו" העבדים בדרום ארצות הברית,היה אחת היצירות הראשונות שעסקו בח" העבדים מנקודת מבט אמפתית המחברת הוציאה ספר נוסף ובו קשרה את המחאה שבספר זה לעקרונות המצויים בחוקי העבד המקראיים.במשך השנים זכה הספר להצלחה רבה,אך חלפו שנים רבות עד שהחברה האמריקנית הכירה בטחורים כשווים במלוא מובן המילה.דוגמה מאלפת לקושי של החברה האמריקנית לקבל את השחורים היא העובדה שבר