בני ישראל בונים ערים לפרעה איור ל"עבדים היינו לפרעה במצרים?,"...? מתוך הגדת ברצלונה,כתב-יד מצפון ספרד, אמצע המאה ה 4נ. בתמונה: בני ישראל מתוארים כבנאים של ג1ירה אירופית: בתחתית התמונה - יוצרים את הלבנים; במרכז - מעלים את הלבנים לבית !בונים אותו; מימין - המצרים מפקחים על הנעשה.המאייר בחר לתאר את המצרים רכובים על סוסים,סמל של שררה השייך לחיים באירופה של ימי הביניים; בראש התמונה - סצנה ובה האנשה של בעלי חיים