במזרח הקדום סומנו העבדים בסימונים מיוחדים.סימונים אלה אפשרו להבחין בקלות במעמד החברתי שאליו השתייכו העבדים כאשר פגשו בהם בחי 1 היום-יום,ואף הקשו על העבדים לברוח. בחוקי העבד שבשמות ובדברים,רק עבד הבוחר שלא להשתחרר מסומן באמצעות רציעת אוזנו. בתמונה: שבר של תבליט מצרי מהאלף השני לפנה"ס. בתבליט - עבד שחור קשור בחבל לצווארו,ולאוזנו עגיל שהיה לאחד מסימני ההיכר של העבדים.שערו של העבד מסופר בצורת כיפה,תספורת שהייתה גם היא סימן היכר של עבדים במצרים