כרזת הסרט "רומךת ?^ ."? הספר "חמדת" ?u/n ("beloved")? בידי ?leroci? הטהורה טוני מוריסון,כלת פרס נובל. עלילת הספר מתרחשת בסאה ה?9-?ו בארהייב,בטלה 1 התקופה שבה היה סותר ללבנים להחזיק עבדים טחורים.גיבורת הספר היא סתי,שחורה שנמלםה מחי 1 העבדות ומתגוררת עם בתה.הבית טל השתיים רדוף על ידי רוחה של חמדת,בת אחרת טל סתי, אטר סתי הרגה אותה כדי להצילה מעבדות. אל השתיים ?n!u\D? פול די,גם הוא עבד לשעבר.הספר מעביר בעוצמה רבה את העיוות הנורא בחי 1 העבדות.ב?1998-? הופק סרגו המבוסס על הספר. בתמונה: אופרה וינפר 1 ,