נרומיה פעל באופן נמרץ להקלה על השכבות החלשות בר/ברר,בכך שהוביל התימה על אמנה המקילה על הלהיבו.בצד פעילות ?1r? פעל נחמיה גם לשיקום הפיזי והרוחני של יהודה.בין השאר שיקם את חומת העיר. בתמונה: "ואצאה 5שער הגיא לילה" (נחמיה ב?:( 1 3.? נחמיה מ?"0?ר בחומות ירושלים - ציור מאת גוסםב דורה ?? (1883- 1832)?