"גובה המעטרות?,"? ציור ?\ DVJ? על ?AND yp? פיםר בררגל השליש ?(1639-1 589) 1?