תחריג1 צבעוני מאח גאג1א0 זנק1ן ?.(1816-1 771)?מתוך ס9ר העוסק בהודו, בתמונה: אלמנה הודית קומצת למדורה טשורקים בה את /שש בעלה ^