במקורות הסקרא"ם הדנים בחג הפסח ?\un\D? הצו לשיתוף הגרים בקורבן ?1 ci"\i? כסו בני ישראל, כן גם הגרים מצווים לאכול כקברו הפסח בליל הרוג בקהילות ישראל פסק קיומו של סקס קורבן הפסה עם חורבן הבית השני,אך הוא ממשיך להתקיים בעדה השומרונית עד היום. בתמונה: ראש משפחה שומרונית בוחר כבשה לטקס קורבן הפסח