המשא ומתן שמנהל אברהם עם בני חת חושן 1 הלק מהמורכבות במעמדו של הגר באן ץ נוכרייה, שאינו רשאי להחזיק בקרקעות.זרו;הכתוב במקרא נקברו במערת המכפלה שבעיר חברון שלושת האבות - אברהם,י\חק ויעקב,וכן שלוש מהאימהות - שרה,רבקה ולאה (רחל נקברה בבית לחם?.(?לפי חז"ל נקברו במתחם דמויות מקראיות נוספות,כמו אדם וחווה. המבנה שבתמונה הוקם בימי הורדו?,0?בתקופת הבית השני,במקום שבו - על פי המסורת - שוכנת מערת המכפלה.