חלק בלתי נפרד מנופה של ?-4? ירושלים בסאה ה?1)-? נ היו הקבצנים הרבים שזרמו אליה ונהנו מנדבת ידם של יהודים רבים ברחבי העולם.אשר ראו לפרנס את ענ" ירושלים. בתמונה: קבצן בירושלים של riNDn ה?19-?