הגנה וסעד לחלשים

הגנה וסעד לחלשים מי הם האנשים המצויים בשולי החברה בתקופת המקרא ! ספר דברים מונה רשימה של דמויות שיש לשתפן בשמחה הנחגגת עם המשפחה : כדרך כלל , כאשר מגדירים לנו את מי לשתף בשמחה , את מי להזמין למסיבה , או את מי לא לשכוח להזמין לארוחה שאנו עורכים , עושים זאת מתוך הנחה שאולי לא נזכור להזמין אנשים מסוימים . בפסוק זה נמנות , מלבד כני משפחה קרובים , דמויות המצויות בשולי החברה - העבד והאמה , הגר , היתום והאלמנה , והלוי . מי הן דמויות אלה ? מדוע היו בשולי החברה ? וכיצד מנחים חוקי המקרא לנהוג כהן ? בכך נעסוק בפרק זה * . לעבד ולאמה "ם פרק שלם , פרק , 4 ולכן לא נעסוק בהם בפרק זה מעבר לאקכורם כאן . א . מיהו גר ? עיים זרות / יצחק לאור אני חי בין אנשים שלא שונאים אותי לא אוהבים אותי לא יודעים אפלושאני לןים . אני עובר על פניהם , למשל בבקר ברחוב אני אומר לעצמי בשקט אני אבל הם לא שומעים אותי כמו האיש שכחכח לידי . הם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית