"ארבעת הבנים?,"?איור מתוך הגדה של פסח (שיקגו?.(1883,? ארבעת הבנים נראים כשהם מסיבים לשולחן הסדר עם הוריהם.מימין לאט יושב הבן החכם,הקורא בהגדה וחובש כיפה לראשו.משמאל לאב - הבן הרשע,סיגריה מעלת עשן בפיו וידו מונפת אל-על.דמתתיהם של שני הבנים הנותרים קםנות יותר וקשה לומר מיהו התם ומיהו זה שאינו יודע לשאול.בפולקלור היהודי הפכו ארבעת הבנים שבהגדה לדגם של ערכי המשפחה היהודיים,והצורה שבה בחרו המאיירים לצייר אותם משקפת את גישתם לערכים אלה