תיק לטלית ממרוקו,ועליו מופיעים פסוקים טונים. בחלק העליון של התיק - הצו המוטל על הבן: "כבד את אבין: ואת אםןל" ושמות ?.(12 1?בחלקי התיק האחרים - פסוקים מספר agei n?1 ii'r? עצות ודברי עידוד של הורים לילדיהם: "בני אם חכם ל י בך ישמח ל י בי גם אני" ?/c f ;? ח0 "ישמח אביןל ?a,? ותגל 'ולךתןל" (משלי ןןו ?";125?בני שמר אמך ומעותי תצפן אתן־" ז ?.1 1, /? KI<<?התיק VJVVJ לאכסון הטלית כשאין סטתמטים בה.