האסגולה של חמורבי,העדויה על גבי אבן ?'nan? שחובה וו.יא סתנטאת לגובה ?2.25? מי.בראש ?pipn riVucwn? תבליט המתאב את אל ?N1nw3 uown? מסביב לחמורבי את הססנות להיות מחוקק מלכותי מתחת לתבלים חקוקים החוקים