? ־עטרת הדברות ממדינת אלבמה" 09ל לוחות הברית מועבר מרחבת בניין בית?:n cc"|? בעיר מ1נגוג1מרי שבמדינת אלבמה, על פי צו בית המ19פט הפדרלי, 17 באוגוסט?2003,?