?לוק,גי?? (1 704-1632) //? פילוסוף אנגלי,אחד מחשובי הפילוסופים שפיתחו את רעיון "האמנה החברתית?."?וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר.