?הובס,תומס ?588)? ו ?- (1679? פילוסוף אנגלי שעסק בעיקר בפילוסופיה מדינית.וראו גם בנספרו המושגים שבסוף הספר.