מקור החוק

מקור החוק מהו מקורם של החוקים בחברה האנושית ? פילוסופים , סוציולוגים והיסטוריונים הציעו במשך השנים תשובות מגוונות לשאלה כיצד נוצרו החוקים בקרב בני האדם . רבים מאלה שניסו להתמודד עם שאלה זאת תיארו שלב קדום בהיסטוריה של האנושות , שלב ששרר בו מצב שהם כינו בשם " המצב הטבעי . " המצב הטבעי הוא המצב שבני האדם חיו בו לפני שהתאגדו למסגרות חברתיות - שבט , כפר , עיר או מדינה . במצב זה חיו בני האדם בלי חוקים ובלי מוסדות חברתיים . כל אדם דאג למזון , לשתייה ולביגוד אך ורק לעצמו ולמשפחתו . חשוב להדגיש : לא ברור אם אכן היה בהיסטוריה של האנושות שלב של "מצב טבעי . " אין בידינו עדויות על אנשים שחיו במצב כזה . אין אפילו השערות ברורות לגבי תקופות בתולדות האנושות ששרר בהן מצב כזה . להוגים העוסקים בנושא נוח להסביר לנו את התאוריות החברתיות שלהם באמצעות הדגמה על "המצב הטבעי . " בנקודת זמן מסוימת חל שינוי ובני האדם התאגדו , חוקקו חוקים והקימו מדינות . מה גרם לשינוי ! בשאלה זאת יש מחלוקת בין ההוגים השונים . כך , למשל , טען הפילוסוף האנגלי תומס הובס" כי החיים במצב הטבעי היו קשים מאוד . כמצב הזה , לכל אדם הייתה זכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית