מבוא

מבוא ספר זה עוסק בחוק המקראי ובמקורותיו . הוא עוסק בשאלות כמה איך נוצרו חוקי המקרא ? מכוח מה נדרשים בני האדם לציית לחוקי המקרא ? עד כמה צייתו לחוקים אלה בעברי המקור האלוהי הוא אחד ממקורותיו של החוק המקראי . וכשמדברים על המקור האלוהי , חשוב לזכור שהדיון תלוי לא רק בעובדות אלא גם באמונות ובדעות . מנקודת מבט אמונית-דתית , חוקי המקרא חוברו בידי ה . ' תפיסה זאת עולה מתוך הטקסט המקראי עצמו , המעיד על עצמו שניתן לעם ישראל על ידי ה , ' באמצעות משה . חקר המקרא המודרני אינו מקבל גישה זאת ומניח שספרי התורה חוברו על ידי בני אדם , לאורך הדורות . אין להבין מכך שלגבי מחקר המקרא חוקי התורה , המעידים על עצמם שמקורם אלוהי , הם מעשה רמייה שהוביל דורות של אנשים לאמונת הבל . גם אם יש חוקרי מקרא בודדים שהיו מוכנים להסכים עם גישה כזאת , רוב החוקרים רואים בחיבור ספרי התורה תהליך מתמשך של יוצרים רבים , שהעלו על הכתב מסורות ורעיונות שהתהלכו בקרב העם במשך דורות . האנשים שהעלו את הרעיונות ואת המסורות האלה על הכתב כיבדו אותם מאוד , וקרוב לוודאי שהם גם האמינו שמקורם אלוהי . חלק ניכר מעבודתו של חוקר המקרא המודרני הו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית