בפתח הספר

בפתח הספר הספר חוק חברה במקרא הוא ספר לימוד לחטיבה העליונה , הבנוי בהתאם לתכנית הלימודים החדשה במקרא והוא כולל את העדכונים האחרונים של התכנית . בפיתוח הספר , הנחת היסוד שלנו הייתה שבמוקד הלמידה במקרא צריך להימצא מפגש עם הטקסט המקראי כפי שהוא . הספר שבידיכם מציע כלים לסיוע במפגש הזה , אך אינו מנסה להיות תחליף לקריאה הישירה בספר התנ"ך . הספר יכול לשמש הן ללימוד בכיתה והן כמדריך ללומד העצמאי . הוא נחלק לפרקים , על פי נושאים . בכל פרק תמצאו : מבוא קצר , המופיע בראש הפרק ומבהיר את תחום הדיון . שאלות ופירושים המלווים את קריאת הפרקים בתנ"ך העוסקים בנושא הנידון . אלה יופיעו ברצף הספר על גבי רקע לבן . קטעי קריאה המלווים את הנושא ומרחיבים היבטים שונים שלו . המורים בכיתה יבחרו בקטעים המתאימים למהלך ההוראה ( הצעות לשימוש בקטעי הקריאה ימצאו המורים במדריך למורה . ( לבחינת הבגרות בחמישה צ'גז יס סיכום הנושא ותרגול של החומר , המופיעים בסוף הפרק ויסייעו לכם להתכונן לבחינת הבגרות . אנו מקווים שתיהנו מן העיון בספר ומן הלימוד בו . . 2 . 2 ר כ ק ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית