תוכן העניינים

תוכן העניינים בפתח הספר 4 מבוא . 1 מקור החוק 7 ו . 2 1 כיבוד אב ואם 28 W ^ ₪₪ k rj / 01 nan . 3 43 D > t ? br 1 b 1 . 4 חוקי עבד ואמה 72 ו . 5 דיני רצח 102 ו . 6 חוקי מל י חמה 119 נספחים נספח א . מושגים ואישים 145 נספח ב : הכנה לבחינת הבגרות - הצעד החמישי 149 . 1 תרגול מסכם 11 149 . תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות 152  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית