חוק וחברה במקרא פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות

המרכז לסכנולוגיה חינוכית חוק וחברה במקרא פרקי לימוד במקרא עם מדריך הכנה לבגרות על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה מטח ^/ המרכז לטכנולוגיה חינוכית כתיבה ופיתוח אבי ורשבסקי : ניהל את הפרוייקט אבי ורשבסקי / אביבה לוטן , רוני מגידוב , אילה פז : כתבו את פרקי הספר נויה שגיב : סייעה בתחקיר ובריכוז שירה גודמן : השתתפה בכתיבת העשרות אקטואליה מרים בלומנטל : כתבה את הביאורים ואת המושגים נירית נחום ( לוי : ( ערכה את הספר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית