ההעפלהףיקה ו ?—948?ו ?'( 934? ד עליה,ף כנ עלית, ביבשה ,םבי(