הספינות האחרונות

הספינות האחרונות בפרוס שנת 1948 החמיר מאבקו הצבאי של היישוב בכוחות הערביים הבלתי-סדירים והסדירים-למחצה , שביקשו לסכל את החלטת האו"ם בדבר הקמת מדינה יהודית . עד מהרה לבשו התקריות המקומיות אופי של מלחמה כוללת . הבריטים הודיעו על החלטתם הסופית לפנות את הארץ ב15- במאי , אך עד אז נשארה מדיניותם העוינת בתוקפה psn . עצמה הם הפגינו " נייטראליות אוהדת '' לצד הערבי , ואילו ממערב לה , בים , נמשכה מלחמתם המתמדת בהעפלה . ספינות המעפילים שהגיעו בשנת — 1948 שלושה חודשים , חודשיים ואפילו שבועיים לפני תום המנדט הבריטי-לא זכו ליחס שובה משזכו לו חברותיהן שהקדימון . כמנהגם , ניסו הבריטים להשתלט עליהן ולהעביר את המעפילים למחנות בקפריסין , ואילו המעפילים גילו כמעט בכל המקרה התנגדות ככל יכולתם , כשהם נאלצים לבסוף להיכנע לכוחם העדיף של האנגלים . בינתיים הוטל על "המוסד" באירופה תפקיד נוסף —להכשיר את המעפילים לקראת השתתפותם כלוחמים במלחמת הקוממיות . במחנותהמעבר קוימו קורסים מזורזים בשימוש בנשק , נערכו אימוני-כושר , אימוני שדאות וכר , וכן הושם דגש על הסברה מתאימה . על הפעולה הופקדה משלחת ה"הגנה" ששוגרה מן הארץ ו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור