היישוב בארץ וההעפלה

היישוב בארץ וההעפלה היישוב היהודי בארץ-ישראל גדל בקצב מהיר למן ראשית שנות העשרים . בתחילת התקופה היו בארץ כ60- אלף יהודים , ואילו כעשרים שנה לאחרמכן הגיע מספרם ליותר מ400- אלף , ועם סיום המנדט ליותר מ600- אלף . העלייה היתה צורך-חיים ליישוב , וכשערמו האנגלים קשיים על כניסתם של יהודים לארץ , ראה כמעט כל יהודי חובה לעצמו לסייע לאחיו ולאחיותיו המבקשים לעלות , ולו בדרך "לא חוקית , " כהגדרת הבריטים . עד שנת , 1945 כאשר החלה ההעפלה הגדולה , שהביאה לארץ רבבות יהודים מדי שנה , התבטאה עזרתו של היישוב למפעל בראש וראשונה במישור המבצעי . אנשי "המוסד לעלייה , " חברי ה"הגנה" והפלמ"ח , בית"ר , אצ"ל וגופים רבים נוספים ארגנו את קבוצות העולים , הביאום לארץ בדרך הים והיבשה , קיבלו כאן את פניהם והובילום למקומות מבטחים . אולם חלקו של היישוב בהעפלה , כציבור מאורגן , היה בתקופה האמורה בעיקרו פאסיבי . לעתים נקראו תושבי היישובים או הערים לקלוט קבוצות של מעפילים או לצאת ולהפגין נגד מדיניותה של ממשלת המנדט . הפגנות אלו ריכזו אלפים רבים ובאה בהן לידי ביטוי תמיכתו הנחרצת של היישוב היהודי בעלייה חופשית . הקריאה "עלי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור