ארגון ההעפלה

ארגון ההעפלה פעולותיו של ה"מוסד לעלייה" נחלקות , מבחינת הזמן , לשתי תקופות עיקריות . הראשונה נמשכה כשש שנים - מאו הקמת "המוסר" לפני מלחמת העולם השניה ועד לסיומה של מלחמה זו . השנייה נמשכה כשלוש שנים - מאביב 1945 עד אביב . 1948 בתקופה הראשונה היתה הפעילות מצומצמת בשל תנאי המלחמה . אולם בתקופה השנייה , הגיעה הפעולה למימדים גדולים והוותה , ללא ספק , את אחד החזיונות הבולטים בחיי העם היהודי אחרי השואה ובקורות המאבק למען הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל . שני כוחות מרכזיים הניעו את ההעפלה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה . מצד אחד התרכזו בארצות אירופה מאות אלפי יהודים שניצלו מהשואה ולא אבו לחזור לארצותיהם הקודמות . הם ביקשו להגיע לארץישראל ולא נרתעו מאיומים , מקשיים ומסכנות שהיו כרוכים בהפלגה בלתיחוקית לארץ . מצד שני היתה ההעפלה לגבי הישוב היהודי בארץ-ישראל לא רק אמצעי להעלאת יהודים ניצולי השואה , אלא גם דרך להבטחת קיומו ועתידו . עוד לפני מלחמת-העולם , ובעיקר לאחריה , ברור היה , שסיכוייו של ישוב יהודי בן 500 - 400 אלף נפש להגיע לממלכתיות יהודית תלויים במידה רבה בגידולו המהיר . העלייה לארץ היתה כל ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור