העלייה הרביזיוניסטית*

העלייה הרביזיוניסטית * בשנות השלושים הקדישה התנועה הרביזיוניסטית תשומת-לב ומשאבים רבים לארגון עליה "בלתי-ליגלית" ורוב העולים ה"בלתי-ליגלים" שהגיעו לארץ בתקופה זו באו בסיועה או ביוזמתה . הבסיס האידיאולוגי לעלייה זו הונח כבר בפברואר , 1932 כשפירסם זאב ז'בוטינסקי את מאמרו "על האוונטוריזם / ' בו כתב בין השאר : ... " נטפל נא בראשונה בבעיית העלייה לארץ ישראל . היא אסורה . מה פירושו של איסור זה בשביל ההיגיינה הלאומית שלנו , מובן כבר היום לרבים , ואלה אשר טרם הבינו את הבעייה לעומקה ילמדו על חשיבותה בקרוב ; ודוקא בצורה לא נעימה ביותר . הנני אומר "היגיינה לאומית , " מכיון שהמדובר הוא באמת במצב הרוחני של כל הנוער שלנו . עשרות אלפים מטובי דור שלם קשרו במשך שנים את גורלם בעלייה , אלפי מובחרים מבין הטובים התכוננו לעלייה באופן המעשי ביותר , הפכו על פיהם סדרי חינוכם , נטשו בתי ספר ואורח חיים הקשור בלימודים , נכנסו בריב עם הוריהם . כל זמן שאפשרית היתה , לכל הפחות , עליית אלפים אחדים בשנה , היה בכך כדי לנחם ולהשקיט את האחרים , ואף לנטוע בליבם זיק של תקווה . מה יקרה עתה ? עכשיו לא תהיה בכך נחמה , אף אם י...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור