התוכן

התוכן מבוא 7 הספינות הראשונות 10 העליה הרביזיוניסטית 15 " המוסד לעלייה בי" 36 " פטריה" 43 ההעפלה אחרי המלחמה 55 פרשת לה-ספציה 61 ארגון ההעפלה 71 המחנות בקפריסין 81 " יציאת אירופה 98 ...... ההעפלה מארצות המזרח 112 הישוב בארץ וההעפלה 118 מסע ה"פאנים" 122 הספינות האחרונות 131 סיכומו של מפעל היסטורי 133 נספחים 141 רשימת אוניות ההעפלה נתוני ההעפלה רשימת ספרים בנושאי הבריחה וההעפלה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור