ההעפלה ?1948-1934?

חרזני nrn ההעפלה / מרדכי נאור מרדכי נאור ההעפלה 1948-1934 משרד הבטחון מוסיאון צה"ל נוווורד הבנ 1 תון ההוצאה - mun 11 * 11  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור