ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה זהות ותרבות י . כץ , הלאומיות היהודית , הסוכנות היהודית 979 , ו . ע . אילון , הישראלים , שוקן . 1971 , ר . כהנא ומ . קופרשטיין ( עורכים , ( בעיות של זהות ולגיטימציה בחברה הישראלית , אקדמון . 1980 , ר . פירר " , עליתן ונפילתו של המיתוס החלוצי , " כיוונים , מאי , 23 , 1984 עמ' . 23 — 5 א . דון יחיא וי . ליבמן " , הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית ; תמורות והתפתחויות בדת האזרחית של ישראל / ' מגמות , כח , 4 , אוגוסט , 1984 עמ' . 485 — 461 החיים הפוליטיים א . אריאן , פוליטיקה ומשטר בישראל , זמורה ביתן . 1985 , ז . סגל , דמוקרטיה ישראלית — עיקריים חוקתיים במשטר מדינת ישראל , משרד הבטחון . 1988 , י . ישי , קבוצות אינטרס בישראל — מבחנה של הדמוקרטיה , עם עובד . 1986 , י . שפירא , הדמוקרטיה בישראל , מסדה . 1977 , 1985 . E . Krausz ( ed . ) , Politics and Society in Israel , Transaction ^ amnrr הכלכלי י . אחרוני , מבנה והתנהגות במשק הישראלי , צ'ריקובר . 1976 , . B . Kimmerling , Zionism and Economy , Shenkman , 1983 and Structure " , The Jerusalem Quarterly , 84 , 1986 , pp . 34...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור