פרק יב מערכת החינוך ומוביליות חברתית

פרק יב מערכת החינוך ומוביליות חברתית בישראל , בית הספר נתפס מלכתחילה , כמכשיר העיקרי הנתון בידי החברה כדי להתגבר בעזרתו על תוצאות הפערים בין בני החברה , פערים שמקורם ברקע של מוצא , זמן הגירה והבדלים מעמדיים . בית הספר אמור היה לפתח את כישורי תלמידיו במידה שווה , ודווקא במקרים שבהם ילדים מגיעים מרקע בעייתי של שפה אחרת , תרבות שונה , עוני , מצב משפחתי מעורער , דווקא במקרים אלו , הציפייה היא שבית הספר יהיה המקום שבו יתוקנו הנתונים של רקע הילד , ותינתן לו האפשרות להתפתח ולהיות ככל התלמידים . אך בפועל , מערכת החינוך שהתפתחה בארץ , הפכה לגורם המרכזי המקבע את ההבדלים המעמדיים בחברה הישראלית . מוקד התהליך הזה הוא בית הספר היסודי . בית הספר היסודי הוא מקום שבו קיימת הפרדה על בסיס מעמדי . שכן , בית הספר הוא שכונתי , והילדים מגיעים אליו מבתים המצויים במרחק הליכה ממנו . כבר ציינו שבני המעמדות השונים מתגוררים בנפרד אלו מאלו , כך שילדים משכונת יוקרה , ילמדו בבית ספר שונה מילדי שכונת העוני . מלבד עצם ההפרדה שבין תלמידים הבאים ממעמדות שונים , בית הספר עצמו הוא בעל נטייה מעמדית מובהקת . בית הספר היסוד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור