פרק יא עליית החינוך העברי

פרק יא עליית החינוך העברי יותר מכל תחום אחר בחברה הישראלית , היה החינוך חדשני . ראשית , יש לזכור שהחינוך היה בנוי על יצירתה של שפה חדשה , ובמידה רבה , מערכת החינוך היא שיצרה אותה שפה . שנית , החינוך היה בנוי על תפיסה שאמרה , שעל מערכת החינוך ליצור אדם חדש וחברה חדשה . החינוך היה מיועד , כל כולו , לעצב את השינוי החברתי הכולל הזה , שעליו חלמו אלו שייסדו אותו . תחילתו של החינוך העברי החדש היא מהפכה , הן בתכנים של ההוראה , לעומת אלו שהיו בארצות המוצא של העולים , והן בשיטות הלימוד . כאן הושם דגש בתלמיד כמטרה , באמצעים פידאגוגיים הבנויים על פיתוח האישיות ובשיתוף התלמידים בתהליך ההוראה והלמידה . אשר לתוכן , היה פה ניסיון לשלב את ההישגים המתקדמים ביותר במדע ובתרבות העולם עם הקנייתה של תרבות עברית חדשה לגמרי , שחלקה נוצר תוך כדי ההוראה עצמה . החינוך העברי החדש , זה שנוצר בתקופת היישוב , הצטיין במידה רבה מאוד של מעורבות , הן של המורים , הן של ההורים והן של התלמידים . המורים היו אלו שיצרו את מערכת החינוך . הם החליטו מה ללמד , כמה ללמד , הם כתבו את ספרי הלימוד , הם יצרו את השיטות החדשות , והם לימד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור