פרק י שינוי ומחאה מעמדית

פרק י שינוי ומחאה מעמדית בפרק הקודם ראינו כיצד השינויים המואצים בשנות ה 50 ר 1 ז , 60 ~ יצרו רבדים מעמדיים מובדלים , מובחנים ויציבים . בניגוד לתקופת היישוב , נוצר קשר הדוק בין הממדים המדרגים את האנשים בחברה . כסף , כבוד וכוח . נתקיימה גם חפיפה רבה בין ארצות המוצא לבין המעמד . הוותיקים הגיעו מארצות מזרח אירופה ומרכזה . בעוד אלו שהגיעו בשנות ההגירה ההמונית ולאחריה , במיוחד אם באו מארצות שהתר בות שלהן הייתה שונה מתרבות הוותיקים , הווה אומר : במיוחד אם הגיעו מארצות האיסלאם , היו בעלי סיכוי רב יותר להימצא בחל ק התחתון של החברה , קרי , במעמד הנמוך . בין המעמדות , לא זו בלבד שנתקיימו הבדלים באורח החיים , בהכנסה , בתרבות , אפילו בצורת הדיבור , אלא שנוצרה הפרדה במגורים ובמפגשים . כל מעמד חי במקום שונה ונפגש עם אנשים בני אותו מעמד . ורק לעתים רחוקות נוצרה אפשרות שאנשים בני מעמדות שונים יתראו אלו עם אלו , מלבר בהקשרים הכרוכים בחיים הכלכליים , במקומות העבודה , או במסגרת שבה הישראלים נפגשים , לעתים קרובות יחסית — בצבא . אולם , בחברה הישראלית אין הבדלים פורמליים בין האנשים . יש מעט מאד פורמליות בק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור