פרק ט התגבשותם של מעמדות חברתיים

פרק ט התגבשותם של מעמדות חברתיים בכל חברה קיימת נטייה להיווצרות הבדלים בין חבריה לפי שלושה ממדים : כסף , כוח וכבוד . בדרך כלל , קיימת גם נטייה לחפיפה בין הממדים הללו . העשירים הם , בדרך כלל , מכובדים ובעלי כוח נ העניים הם , בדרך כלל , חסרי אונים ונחותים . אבל מראשית ההתיישבות היהודית בארץ ישראל , רווחה בקרב המתיישבים האמונה , שהחברה החדשה תהיה חברה שוויונית . אפילו אנשי העלייה הראשונה שהאמינו ב"איש תחת גפנו ותחת תאנתו , " הניחו שתהיה זו חברה שבה יהיו האנשים , פחות או יותר , שווים זה לזה באמצעים שיעמדו לרשותם . אנשי העלייה השנייה והשלישית , הקימו בארץ מסגרות קולקטי ביות ושיתופיות . הם ביקשו ליצור מבנה חברתי חדש , שבו הפועלים יזכו בעמדה של הנהגה ; המבנה הקיים ברוב הארצות , של עשירים חזקים ועניים חלשים הכפופים להם , ייעלם , ובמקומו יקום מבנה שבו החברים בחברה החדשה יהיו שותפים ושווים בזכויותיהם ובחובותיהם . התפיסה שהפועלים צריכים להיות העילית השלטת בחברה החדשה , נבעה מכך שהפועלים נתפסו כמגשימי הייעודים הלאומיים . הפועל היה אדם שחזר לעבודת כפיים , שהיה יצרני ושירת בעבודתו את בניית הלאום . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור