פרק ח עבודה ובעלות

פרק ח עבודה ובעלות בחברה מתפתחת , שבה יש להשקיע עבודה רבה כדי שמקורות כמו קרקע ומחצבים ידע ומכונות ובתים , ייהפכו לנכסים כלכליים ולייצור כלכלי , למוצרים ולשירותים , בחברה מסוג זה קיימת בעיה , איך להביא את האנשים לנכונות להשקיע את העבודה הנחוצה . קיימים שני פתרונות אפשריים לבעיה זאת . פתרון אחד הוא תמריצים כלכליים ליחיד : אם היחיד ידע , שבמידה שישקיע עבודה רבה ומאמץ רב — ואפילו אם בתחילת הדרך תהיינה התוצאות הכלכליות מעטות —בסופו של דבר , יובטחו לו רווחה כלכלית או שיפור מצבו הכלכלי , כי אז יש לקוות ולצפות שיהיה מוכן להשקיע את המאמצים הרבים הנדרשים בעבודה , בתנאים של פיתוח . וזה היה המצב שאפיין ארצות מתפתחות , כמו ארה"ב בראשיתה או אוסטרליה או ניו זילנד . פתרון אחר הוא המרצת עובדים , בתנאי פיתוח כלכלי , באמצעות אידיאולוגיה . לדוגמה , בארצות הקומוניסטיות העבודה נתפסת כשירות לכלל והמאמץ מצד העובד מוצדק בכך שהוא תורם לכלל . בחברה הישראלית הייתה לתפיסה של החלוץ , כדמות החברתית המועדפת והחיובית , חשיבות גדולה מאוד בפיתוח היחס אל העבודה , שבן , משמעותה של דמות החלוץ בתחום הכלכלי הייתה הנכונות לה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור