פרק ז כלכלה לאומית

פרק ז כלכלה לאומית שלא כמו בארצות הגירה אחרות , בחברה הישראלית שנוצרה החל מתקופת היישוב , היה המניע המרכזי להתפתחות כלכלית , לא האינטרס של היחיד ומאמציו להשיג לעצמו התקדמות ורווחה , אלא דווקא פעילות שההנחה הבסיסית שלה היא אידיאולוגיה לאומית , וכליה המרכזיים הם ארגונים ציבוריים ולאומיים . האידיאולוגיה הלאומית קודמת , אפוא , בחברה הישראלית , לחברה ולכלכלה . לפי תפיסה זו , יש צורך בפעילות כלכלית שתבטיח שהארץ תוכל קלוט את המוני המהגרים הצפויים להגיע אליה . אך לא זו בלבד שהכרחי הדבר שהמוני המהגרים יגיעו ויקלטו בארץ , נחוץ גם שהמהגרים האלה — העולים — יבצעו שינוי מהותי בפעילותם הכלכלית המסורתית . ההנחה הייתה , שהמבנה הכלכלי של היהודים בארצות הגולה , שבו היה מקום מרכזי לעיסוק בפינאנסים , במסחר , במקצועות חופשיים , הוא מבנה כלכלי מעוות וטפילי . בארצם החדשה והמת - חדשת , היהודים צריכים ליהפך מחדש לעם יצרני , העוסק בעבודת כפיים , ובעיקר לחזור אל הקרקע , להתיישב עליה ולעבדה . לכן , לפי אידיאולוגיה זו , הפעילות הכלכלית צריכה להיות מכוונת מגבוה , על ידי ארגונים ציבוריים שיפעלו כדי להבטיח תנאים לקליט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור