פרק ה שליטים ונשלטים

פרק ה שליטים ונשלטים בשלושת העשורים הראשונים שלאחר קום המדינה , נמצאה מפלגה אחת במרכז החיים הפוליטיים של ישראל . הייתה זו מפא"י . היא זכתה בבחירות בזו אחר זו,- היא הקימה את כל הממשלות ; היא שלטה בהסתדרות , בסוכנות ובגופים אחרים , רבים לאין ספור . להנהגתה הייתה תפיסה "ממלכתית , " לפיה חייבת המדינה לפעול למען העם , ואילו אזרחי המדינה מחויבים להתגייס לביצוע המשימות הלאומיות שקובעת המדינה . אנשים אלו — דוד בן גוריון , משה שרת , לוי אשכול , גולדה מאיר , היו כולם אנשי העלייה השנייה והשלישית . הם מילאו את התפקידים המרכזיים בממשלה וירשו את ראשות הממשלה בזה אחר זה . הנהגה זו זוהתה עם ההישגים של החברה הישראלית : עם הקמת המדינה , הניצחון במלחמת תש"דו , הפיתוח הכלכלי הנמרץ וקליטת העלייה . ההיסטוריה האישית של כל אחד מראשי המפלגה הייתה , למעשה , זהה להיסטוריה של מפעל התחייה הלאומי , וההזדהות עם ראשי המפלגה , עם ראשי מפא"י , הייתה , במידה רבה , הזדהות עם המדינה ועם החברה הישראלית . חברי המפלגה הזאת , נעשו , לעומת זאת , יותר ויותר פאסיביים . שוב לא הייתה ההנהגה זקוקה לגייס אותם למשימות לאומיות , שכן ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור